Kofi Annanschool
 

Kofi Annanschool is een stichting die graag samenwerkt met organisaties uit de vakopleiding bouw/infra. Concreet betekent dit dat ROC’s en opleidingsbedrijf Bouwmensen meewerken om jonge mensen die een vakopleiding in de bouw/infra volgen in de gelegenheid te stellen een deel van hun opleiding in Ghana voort te zetten en daar mee te helpen om scholen te bouwen voor de lokale bevolking.

Voor het komend project zijn we nog in gesprek met verschillende ROC’s en opleidingsbedrijven.