Kofi Annanschool
 

Wat doen we:

Stichting Kofi Annanschool heeft als doelstelling om vakonderwijs in Ghana te realiseren en te ondersteunen.

In 2001 is de 1e brigade naar Ghana afgereisd. Deze brigade heeft in Afranse een werkplaats gebouwd voor de toekomstige vakschool. In 2004 heeft de 2e brigade op hetzelfde terrein een 6-klassige school gebouwd, het vocational training center. De overheid heeft daar tussen 2007 en 2010 nog 2 schoolgebouwen neergezet.

In 2007 is op hetzelfde complex een werkplaats voor houtbewerking en metselen neergezet. In de werkplaats voor houtbewerking staat ook een aantal, vanuit Nederland geschonken, houtbewerkingsmachines.

Gelijktijdig is in Egyrifa een basisschool gerealiseerd. Deze school is voor deze regio van groot belang. Meer dan 300 kinderen maken gebruik van deze basisschool. Door de overheid is daar inmiddels een JSS school bijgebouwd waardoor de kinderen na de lagere school kunnen doorstromen naar vervolgonderwijs. 

In 2010 is er een school gebouwd in Edipa. Helaas is de opzet om daar een vakschool van te maken niet geslaagd. Maar in het gebouw gaan wel dagelijks vele jongere kinderen naar school.

In 2015 is de stichting Kofi Annanschool weer in Afranse neergestreken. Op verzoek van de lokale bevolking is ook daar een JSS school gebouwd. Dit houdt in dat de kinderen uit Afranse en omstreken nu gebruik kunnen maken van een volledig schoolopleiding van lagere school tot en met een beroepsopleiding.

De bedoeling is om in 2019 bij de vakschool een verblijf voor meisjes te realiseren. Op deze manier kunnen ook kinderen die verder weg wonen een schoolopleiding volgen omdat ze niet meer elke dag hoeven te reizen. Een verblijf voor jongens wordt op dit moment gebouwd door de overheid.